Το PhytoEpignosi είναι η πρώτη Ελληνική δωρεάν πλατφόρμα τυπικής ανάλυσης-αναγνώρισης υγείας των Ελληνικών καλλιεργειών μέσω φωτογραφιών που μπορούν να βγάλουν από μόνοι τους οι αγρότες.

Πώς μπορεί να φαίνεται η υψηλής παραγωγής βιώσιμη γεωργία; Το PhytoEpignosi εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η ανάλυση των εικόνων που προέρχονται από χωράφια μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες να αντιληφθούν την τυπική απάντηση στις καλλιέργειές τους(Σχετικά υγιής-Σχετικά μη-υγιής). Οι αγρότες μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις πληροφορίες για να βελτιστοποιήσουν τις γεωργικές τεχνικές τους.

Η πλατφόρμα αριθμεί ήδη 9.000+ καταχωρήσεις.


Το πρόγραμμα ανάλυσης-αναγνώρισης της υγείας των καλλιεργειών βρίσκεται δωρεάν εδώ: 

Πως λειτουργεί(σε βήματα);  

Βήμα 1 – Λήψη εικόνων: Πάρτε φωτογραφίες της καλλιέργειας χρησιμοποιώντας μια κάμερα ή ένα κινητό. Βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες αντιπροσωπεύουν διάφορες περιοχές του χωραφιού σας και βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης της άνθισης-ανάπτυξης φύλλων. Γενικά προτείνεται το πρόγραμμα να χρησιμοποιηθεί την περίοδο με την καλλιέργεια να έχει 85-95% ανάπτυξη φυλλώματος. Δίνονται δείγματα στο κάτω μέρος για το πως πρέπει να τραβηχτούν οι φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες της καλλιέργειας και όχι τον ορίζοντα. Πρέπει ξεκάθαρα οι φωτογραφίες να δείχνουν μέρη της καλλιέργειας, όσο μεγαλύτερα τόσο το καλύτερο.

Βήμα 2 – Ανέβασε τις φωτογραφίες στην πλατφόρμα παραγωγής χρωματικού ιστογράμματος από την καλλιέργεια σου: https://www.christosapostoloudev.eu/phytoepignosi

Βήμα 3 – Πάρε τα αποτελέσματα σου μέσω της πλατφόρμας PhytoEpignosi:

Ανάλυση των ιστογραμμάτων που λαμβάνεται από τις φωτογραφίες που ο κάθε χρήστης καταχωρεί εντός της πλατφόρμας:

α. Κανονικοποιημένη Διανομή: Ελέγξτε εάν τα ιστογράμματα δείχνουν μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή σε όλη την έκταση των τιμών έντασης. Μια υγιής καλλιέργεια θα πρέπει να έχει ισορροπημένη κατανομή χρωμάτων και να μην είναι υπερβολικά προκλιμακωμένη προς ένα συγκεκριμένο χρώμα.

β. Κανάλι Κόκκινου: Εξετάστε το ιστόγραμμα του κόκκινου καναλιού. Μια υγιής καλλιέργεια θα έχει συνήθως σημαντική ποσότητα κόκκινου στα φύλλα της, που υποδηλώνει καλή περιεκτικότητα χλωροφύλλης. Ωστόσο, υπερβολική ποσότητα κόκκινου μπορεί να υποδεικνύει ένταση ή υπερέκθεση.

γ. Κανάλι Πράσινου: Ελέγξτε το ιστόγραμμα του πράσινου καναλιού. Μια υγιής καλλιέργεια θα πρέπει να έχει σχετικά υψηλή ποσότητα πράσινου, καθώς αυτό υποδηλώνει καλή περιεκτικότητα χλωροφύλλης και ενεργή φωτοσύνθεση.

δ. Κανάλι Μπλε: Αναλύστε το ιστόγραμμα του μπλε καναλιού. Μια υγιής καλλιέργεια μπορεί να έχει μέτρια ποσότητα μπλε, αλλά υπερβολικό μπλε μπορεί να υποδεικνύει ένταση ή προβλήματα με το νερό.

ε. Ισορροπία Χρωμάτων: Λάβετε υπόψη την ισορροπία μεταξύ των τριών καναλιών. Μια ισορροπημένη αναπαράσταση όλων των τριών χρωμάτων υποδηλώνει συνήθως μια υγιή καλλιέργεια.

Το πρόγραμμα ανάλυσης-αναγνώρισης της υγείας των καλλιεργειών βρίσκεται δωρεάν εδώ:

Μερικές πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα PhytoEpignosi:

Για να επωφεληθούν οι αγρότες από τη γεωργία ακριβείας ή τη διαχείριση των καλλιεργειών για συγκεκριμένες τοποθεσίες, απαιτείται η ικανότητα των υπολογιστών να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες από ακατέργαστα δεδομένα. Οι υπολογιστές αντιλαμβάνονται μια ψηφιακή εικόνα ως μια σειρά τιμών έντασης φωτός για τα χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε. Κάθε pixel στην εικόνα αποθηκεύει τις τιμές έντασης των τριών αυτών χρωμάτων, μεταξύ 0 (σκοτάδι) και 255 (μέγιστη ένταση φωτός). Η συνδυασμένη τιμή των τριών χρωμάτων καθορίζει το χρώμα του κάθε pixel. Αξιοποιώντας τα ιστογράμματα των εικόνων, μπορούμε να αναλύσουμε και να εξάγουμε πολύτιμες πληροφορίες.

Ένα πρόγραμμα ανάλυσης ιστογραμμάτων εικόνων από καλλιέργειες έχει πολλά πλεονεκτήματα για την αναγνώριση υγιούς και μη υγιούς καλλιέργειας:

  1. Χαμηλότερο κόστος: Το πρόγραμμα ανάλυσης ιστογραμμάτων μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε συσκευή με φωτογραφική κάμερα, όπως smartphone ή απλή κάμερα. Δεν απαιτεί τη χρήση ακριβών drones ή εξειδικευμένου εξοπλισμού, μειώνοντας έτσι το κόστος υλοποίησης.
  2. Ευκολία και πρακτικότητα: Η ανάλυση ιστογραμμάτων μπορεί να γίνει αυτόματα ή ημι-αυτόματα μέσω ειδικών του προγράμματος PhytoEpignosi, κάνοντας τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη και πρακτική.
  3. Ευρεία κάλυψη και υψηλή επαναληψιμότητα: Το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεί ανάλυση ιστογραμμάτων σε μεγάλες περιοχές καλλιέργειας σε σύντομο χρονικό διάστημα, επαναλαμβάνοντας τον έλεγχο τακτικά χωρίς περιορισμούς.

Τα ιστογράμματα των εικόνων αναφέρονται στη στατιστική κατανομή των τιμών έντασης φωτός σε μια εικόνα. Παρουσιάζουν πόσα pixel έχουν μια συγκεκριμένη τιμή έντασης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ιστογράμματα για τα μεμονωμένα χρώματα προκειμένου να αναλύσουμε εικόνες από αγροτικές περιοχές και καλλιέργειες. Η ανάλυση των ιστογραμμάτων μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των εδαφών και των καλλιεργειών. Αναλύοντας το “χρώμα” των εδαφών και των καλλιεργειών μέσω της ανάλυσης των ιστογραμμάτων, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την υγεία των φυτών, το επίπεδο θρέψης του εδάφους και την ποσότητα του “πράσινου” σε μια περιοχή. Με αυτές τις πληροφορίες, οι αγρότες μπορούν να παρακολουθούν την ανάπτυξη των καλλιεργειών, να ανιχνεύουν τυχόν προβλήματα ή ασθένειες και να λαμβάνουν αποφάσεις για την περαιτέρω φροντίδα και διαχείριση των καλλιεργειών τους. Με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και εκπαίδευσης μεγάλου όγκου δεδομένων, δημιουργούμε ένα μοντέλο να αναγνωρίζει τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα ιστογράμματα και να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στον αγρότη. Ένας υπολογιστής μπορεί να εκτιμήσει την ποσότητα της κάλυψης “πράσινου” σε μια περιοχή εξετάζοντας την κατανομή της έντασης φωτός σε συγκεκριμένες περιοχές του χρωματικού φάσματος που αντιστοιχούν στο χρώμα του “πράσινου” και να δώσει αποτελέσματα είτε για την μη-υγιή κατάσταση σε ένα χωράφι αλλά ακόμα και για την αναγνώριση ζιζανίων σε ένα χωράφι.

Ένα ιστόγραμμα εικόνας RGB παρουσιάζεται με τρία ξεχωριστά ιστογράμματα, ένα για κάθε κανάλι του χρωματικού χώρου RGB (R, G και B).

  • Άξονας X (οριζόντιος άξονας): Συνήθως, ο άξονας X αντιπροσωπεύει τις διάφορες τιμές των επιμέρους καναλιών R, G και B. Ανάλογα με τον εικονοστοιχείο (pixel) που εξετάζουμε, οι τιμές R, G και B είναι από το 0 έως το 255. Έτσι, οι τιμές των καναλιών απεικονίζονται κατά μήκος του άξονα X.
  • Άξονας Y (κατακόρυφος άξονας): Ο άξονας Y αντιπροσωπεύει τη συχνότητα εμφάνισης των επιμέρους τιμών των καναλιών R, G και B στην εικόνα. Κάθετα προς τον άξονα X, οι τιμές του άξονα Y αντιστοιχούν στον αριθμό των εικονοστοιχείων (pixels) που έχουν αυτές τις συγκεκριμένες τιμές. Έτσι, το ιστόγραμμα μας δείχνει πόσες φορές εμφανίζεται κάθε τιμή R, G και B στην εικόνα.

Τα ιστογράμματα RGB μας βοηθούν να κατανοήσουμε την κατανομή των χρωμάτων στην εικόνα και μας επιτρέπουν να εξάγουμε πληροφορίες για την απεικόνιση και την αντίθεση των χρωμάτων.

Βιβλιογραφία:

  • Ranganathan, J (2013, Dec 3) The Global Food Challenge Explained in 18 Graphics World Resources Institute. Retrieved April 20, 2017.
  • Broughton, J (2015, July 6) How Farmers Are Harvesting Big Data Inc. Retrieved April 18, 2017.
  • Rutter, A (2016, March 31) Case Study: Why This Farmer Says FarmLogs Will Save Him $16,000 A Year FarmLogs. Retrieved May 8, 2017.
  • Lukina,E.V. et al (1999) Estimating Vegetation Coverage in Wheat Using Digital Images Journal Of Plant Nutrition, volume 22. Retrieved April 18, 2017.
  • McHugh, S (n.a.) Camera Histograms: Luminosity & Color Cambridge Colour. Retrieved April 18, 2017.

Το πρόγραμμα ανάλυσης-αναγνώρισης της υγείας των καλλιεργειών βρίσκεται δωρεάν εδώ: 

Αυτές οι εφαρμογές δημιουργήθηκαν από τον Αποστόλου Χρήστο(Bachelor of Science στην Γεωπονία).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αποστόλου Χρήστο στο info@christosapostoloudev.eu ή capostolouagr@yahoo.com

Post Visitors:69

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings