*Γράφει ο Hλίας Γιαννακόπουλος, Blog “ΙΔΕΟπολις”

     “Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας και της Δημοκρατίας μας. Το φάντασμα της Αποχής”.

             Κάπως έτσι ( και με την άδεια του Μαρξ ) θα μπορούσε να περιγράψει κάποιος πολιτικός αναλυτής ή επιστήμονας των πολιτικών επιστημών την γιγάντωση της Αποχής στις πρόσφατες ΕυρωΕκλογές.

             Κι αυτό γιατί αυτή η γιγάντωση τείνει να απονομιμοποιήσει τις επιλογές και την ψήφο-συμμετοχή όλων εκείνων των πολιτών που αγνόησαν τις σειρήνες  της Αποχήςως μιας μορφής πολιτικής διαμαρτυρίας, και επέλεξαν το πολιτικό δόγμα-αξίωμα πως την “Ιστορία την γράφουν οι Παρόντες και όχι οι Απόντες”.

         «Δια μεν γαρ τους των ιδίων επιμελουμένους ουδέν αι πόλεις μείζους καθίστανται, διά δε τους των κοινών μεγάλαι γίγνονται» (Ανδοκίδης)

            Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση εκείνο που ανιχνεύεται και σχολιάζεται αρνητικά είναι το ποσοστό αποχής των ψηφοφόρων. Και αυτό γιατί ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα – καθήκον φαίνεται να μη «συγκινεί» κάποιους πολίτες. Η ενασχόληση με τις ιδιωτικές υποθέσεις αποτελεί προτεραιότητα, ενώ το ενδιαφέρον για την πολιτική και το κοινωνικό συμφέρον ατροφεί. Εξαιτίας αυτού του φαινομένου, όπως τόνιζε και ο Ανδοκίδης, οι πόλεις δεν προοδεύουν «ουδέν αι πόλεις μείζους καθίστανται». Αντίθετα, οι πόλεις μεγαλώνουν και γίνονται ελεύθερες από εκείνους που νοιάζονται για τα «κοινά».

                  Η γιγάντωση του ποσοστού της αποχής στις πρόσφατες ΕυρωΕκλογές προβλημάτισε το πολιτικό σύστημα, αφού σε αυτό το ποσοστό της αποχής δεν ανιχνεύουν μόνον την υποταγή κάποιων πολιτών  στη λογική της “ξαπλώστρας” αλλά και κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά με κυρίαρχα αυτά της διαμαρτυρίας και της απαξίωσης του πολιτικού συστήματος. Αυτή η άρνηση του κατεξοχήν ποιοτικού στοιχείου που καθιστά κάποιον πολίτη μόνον ανησυχία και θλίψη προκαλεί. Ο Αριστοτέλης το είχε επισημάνει από παλιά πως:

         “Πολίτης δ΄ απλώς ουδενί των άλλων ορίζεται μάλλον ή τω μετέχειν κρίσεως και αρχής”  (δηλαδή, το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή του στην απονομή της δικαιοσύνης και στην άσκηση της εξουσίας [εκλέγειν και εκλέγεσθαι]).

Η αποχή και ο Homo idiot

            Παρόλο που ιστορικά ο τύπος – πρότυπο του ενεργού πολίτη προβλήθηκε ως μία αναγκαιότητα – προϋπόθεση για την κοινωνική ευταξία και πρόοδο, εντούτοις στις μέρες μας παρατηρείται μία αδιαφορία και αποστροφή προς ό,τι έχει σχέση με την πολιτική και τα κοινά. Ο παραδοσιακός τύπος πολίτη, οHomo politicus υποχωρεί μπροστά στο ατομικιστικό και εγωϊστικό πρότυπο του Homo idiot.

            Πολλοί μιλούν για την κρίση της πολιτικής, άλλοι για το τέλος της πολιτικής και των ιδεολογιών και μερικοί για το θάνατο του πολιτικού ανθρώπου. Ένας καινούριος τύπος κοινωνικού ανθρώπου πλάθεται μακριά από τους προβληματισμούς για την αξιολογική υπερτέρηση του κοινωνικού καλού έναντι του ατομικού.

            Ωστόσο δεν λείπουν κι εκείνοι που ζητούν τον νοηματικό επαναπροσδιορισμό των εννοιών της πολιτικοποίησης και της κομματικοποίησης. Κι αυτό γιατί και το ίδιο το περιεχόμενο της πολιτικής άλλαξε καθώς και οι στόχοι όπως και ο τρόπος κατάκτησης και άσκησης της εξουσίας. Εξάλλου η αποχή είναι συνάρτηση του πώς αντιλαμβανόμαστε τις έννοιες πολιτικοποίηση και κομματικοποίηση.

         Κάθε προσπάθεια, λοιπόν, να ερμηνευτεί σωστά το φαινόμενο της αποχής προϋποθέτει τη σαφή γνώση και διάκριση των όρων Πολιτικοποίηση και Κομματικοποίηση.

Η πολιτικοποίηση

            Η πολιτικοποίηση ως έννοια είναι συνώνυμη της πολιτικής κοινωνικοποίησης. Το άτομο, δηλαδή, εκπαιδεύεται στη γνώση και στις διαδικασίες συμμετοχής στα πολιτικά δρώμενα. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει και συνεπάγεται τη διαμόρφωση της πολιτικής ταυτότητας. Πολιτικοποίηση, λοιπόν, σημαίνει γνώση των βαθύτερων δομών της κοινωνίας και του ρόλου της πολιτικής στην ανάδειξη και επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Πολιτικοποίηση, επίσης, σημαίνει η αποδοχή του αξιώματος πως το κοινωνικό συμφέρον και η διακονία του υπερέχει οντολογικά και αξιολογικά έναντι της προσωπικής προβολής και της εμμονικής προσκόλλησης στο ατομικό συμφέρον.

            Πολιτικοποίηση, βέβαια, σημαίνει και ανάπτυξη της κριτικής και διαλεκτικής σκέψης, όπως και κατανόηση των διαφόρων ιδεολογιών ως εργαλείων κατανόησης της πραγματικότητας και άσκησης της εξουσίας. Στην έννοια πολιτικοποίηση ενοικεί και η συνειδητοποίηση του ρόλου του ατόμου μέσα σε συλλογικότητες με την ανάληψη πρωτοβουλιών μέσα από τις οποίες θα αναδεικνύεται η ατομικότητα σε ισορροπία με το εγγενές «κοινωνικό είναι». Τέλος στο εννοιολογικό corpus της πολιτικοποίησης μπορούμε να διακρίνουμε και την αντίληψη πως ο εχθρός της πολιτικής δεν είναι οι διαφορετικές θέσεις αλλά η απουσία θέσεων.

Η Κομματικοποίηση

            Αντίθετα η κομματικοποίηση – η πληγή της πολιτικής – προϋποθέτει την απόλυτη αποδοχή των θέσεων και επιλογών του κομματικού φορέα. Το άτομο σε αυτήν την περίπτωση αντιλαμβάνεται την πολιτική συμμετοχή μόνο μέσα από τις κομματικές θέσεις και διακηρύξεις. Έτσι εθίζεται στην κομματική πειθαρχία, αδυνατεί να γνωρίσει τις θέσεις των άλλων και χαρακτηρίζεται από έναν κομματικό φανατισμό. Για τον κομματικοποιημένο υπέρτατη αξία θεωρείται η κομματική αφοσίωση και όχι η ελεύθερη περιπλάνηση στη σφαίρα της πολιτικής σκέψης.

            Το άτομο, δηλαδή, στο όνομα του κομματικού συμφέροντος αναπτύσσει μία κομφορμιστική σκέψη και συμπεριφορά και χάνει κάθε στοιχείο πολιτικής ελευθερίας και αυτοβουλίας. Ο άφατος κομματισμός απομακρύνει το υποκείμενο από τη διαλεκτική σκέψη και το λόγο των επιχειρημάτων και το οδηγεί στην «ευτυχία» της κομματικής αυθεντίας και του συνθηματικού λόγου. Όταν, όμως, η πολιτική επιχειρηματολογία αντικαθίσταται από το συνθηματικό λόγο του κόμματος, τότε διαπιστώνουμε την έκπτωση της πολιτικής και την αλλοίωση της έννοιας της πολιτικοποίησης.

Το Αντίδοτο

            Η πολιτικοποίηση ως έννοια και διαδικασία προϋποθέτει και συντηρεί την αμφιβολία, τη διαφωνία και τη συνεχή νοητική εγρήγορση. Αντίθετα η κομματικοποίηση «πνίγει» τη διαφωνία και υποχρεώνει το άτομο σε μία πολιτική ύπνωση και απάθεια. Πολλές φορές δε, ο τυφλός κομματισμός επωάζει έναν sui generis «πολιτικό φονταμενταλισμό».

            Αντίδοτο, λοιπόν, στην αποχή από τις πολιτικές διαδικασίες (εκλογές…) δεν είναι το «κόμμα των χειροκροτητών», ούτε η «δημοκρατία της τηλοψίας» και του «πληκτρολογίου» αλλά η πολιτική διαπαιδαγώγηση και η εξυγίανση – κάθαρση της πολιτικής.

            Και επειδή στην εποχή μας και στον τόπο μας η πειθώ δοκιμάζεται, καλό είναι να διαψεύσουμε και να απορρίψουμε το αξίωμα που μολύνει το σώμα της πολιτικής και δηλητηριάζει την πολιτική συμμετοχή.

       «Οι περισσότεροι τείνουν να πιστεύουν όχι ό,τι αποδεικνύεται αλλά ό,τι τους είναι αρεστό» (Pascal).

Post Visitors:26

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings