Από 1ης Ιανουαρίου του 2024 η εφαρμογή του νέου συστήματος – Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν τροποποιεί τον τρόπο κατάρτισης των συμβολαιογραφικών πράξεων

Παναγιώτης Τσιμπούκης

Επήλθε σήμερα συμφωνία μεταξύ των υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των συμβολαιογράφων για τη ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων.

Μετά την συμφωνία των δύο μερών το θέμα της αποχής των συμβολαιογράφων δηλαδή της λήξη ή μη της απόχης που έχει αποφασιστεί, σε έκτακτη γενική συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος μετά από διαβουλεύσεις, ενόψει της ενεργοποίησης της μεταρρύθμισης του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων, κατέληξαν στα εξής:

«Από 1/1/2024 το σύνολο των συμβολαιογράφων της χώρας θα χρησιμοποιούν πιλοτικά τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου προκειμένου να εκκινούν κάθε αγοραπωλησία, που μπορεί να υπαχθεί σε αυτόν, να συγκεντρώνουν σε ένα σημείο το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών αλλά και να υποβάλλουν ψηφιακά τα αντίγραφα των συμβολαίων που καταρτίζουν προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν τροποποιεί, τον τρόπο κατάρτισης των συμβολαιογραφικών πράξεων, τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, που αφορούν στον τρόπο κτήσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τόσο του Δημοσίου όσο και των ιδιωτών, όπως αυτές ορίζονται στο κείμενο του Αστικού Κώδικα και στους ειδικούς νόμους.

Η νέα διαδικασία θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Εκκίνηση συναλλαγής αποκλειστικά από το συμβολαιογράφο: Η συναλλαγή εκκινεί με την καταχώρηση στον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης των προς συναλλαγή ΚΑΕΚ και της πρόσκλησης σε συμβαλλόμενα μέρη, μέσω gov.gr. Κατά την εκκίνηση της συναλλαγής τα ΚΑΕΚ “κλειδώνουν” ώστε να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα καμία άλλη συναλλαγή για τα ίδια ακίνητα μέχρι την ολοκλήρωσή της παρούσας.

Κλείσιμο

Άντληση δικαιολογητικών με διαλειτουργικότητα: Μετά τη λήψη των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων, ο συμβολαιογράφος αντλεί μέσω του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά από ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΤΕΕ, Κτηματολόγιο.

Υπογραφή συμβολαίου: Ο συμβολαιογράφος αναρτά το επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου του σε ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή, υπογεγραμμένο με δική του ηλεκτρονική υπογραφή.

Ο τρόπος που τηρεί το αρχείο του ο συμβολαιογράφος καθώς και ο έλεγχος της δικαιοπρακτικής ικανότητας των συμβαλλομένων είναι ζητήματα στα οποία δεν επεμβαίνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εξακολουθούν να ρυθμίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία.

Οι τρόποι ψηφιακής ανάρτησης είναι οι ακόλουθοι:

α) Μεταφόρτωση ανοικτού (αναγνώσιμου) αρχείου pdf, συνοδευόμενου με αρχείο τύπου json ή xml που περιέχει τα στοιχεία της συναλλαγής. Δεν γίνονται αποδεκτά αρχεία με χειρόγραφες παραπομπές και σαρωμένα αρχεία.

β) Χρήση εξωτερικής εφαρμογής που ο συμβολαιογράφος χρησιμοποιεί ήδη. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για αυτό το σκοπό έχει αναπτύξει και παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε εταιρείες λογισμικού, οδηγό διασύνδεσης και ειδική διεπαφή (API).

Ψηφιακή υποβολή και πληρωμή τελών στο Κτηματολόγιο

Η υποβολή του φακέλου προς μεταγραφή στο Κτηματολόγιο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας, όπου παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής τελών από τον αγοραστή με χρήση κάρτας ή μέσω κωδικού τραπέζης.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεσμεύεται για την πραγματοποίηση της μεταγραφής σε μια ημέρα, εφόσον χρησιμοποιείται η εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων. Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα ακυρότητας, δεσμεύεται για απάντηση στον αγοραστή εντός αντίστοιχου χρονικού διαστήματος».

Φλωρίδης: H κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε να περιοριστεί ο χρόνος για τη συλλογή των εγγράφων

«Το καθεστώς σύνταξης των συμβολαιογράφων παραμένει στους συμβολαιογράφους. Στη δική τους ευθύνη είναι η υποχρεωσή τους να υποβάλουν ψηφιακό αντίγραφο του συμβολαίου μαζί με περίληψη στο Κτηματολογικό Γραφείο» δήλωση ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και πρόσθεσε:

«Ο σκοπός των κυβερνητικών προσπαθειών είναι η καταχώρηση των συμβολαιογραφικών εγγράφων, των ψηφιακών πλέον, είναι να ολοκληρώνονται σε μία μέρα. Προφανώς η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες έτσι ώστε να περιοριστεί και ο χρόνος για την συλλογή των εγγράφων που απαιτούνται για να καταρτιστεί ένα συμβόλαιο, έτσι ώστε οι πολίτες να διευκολύνονται ακόμη περισσότερο. Βρισκόμαστε μπροστά σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις και αυτές θα βοηθήσουν στη συνέχεια τα πράγματα να γίνουν ακόμη πιο γρήγορα. Αλλά οι βασικοί συντελεστές για τις εξελίξεις αυτές θα παραμείνουν οι Συμβολαιογράφοι. Το κράτος θα παρέχει όλες οι τεχνολογικές δυνατότητες έτσι ώστε τα πράγματα να γίνονται ταχύτερα και ασφαλέστερα. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον κύριο Κυρανάκη και τον κύριο Μπούγα και βεβαίως τους εκπροσώπους των Συμβολαιογράφων για την πολύ καλή διάθεση συνεννόησης που επέδειξαν σήμερα ώστε να καταλήξουμε σε κάτι που νομίζω ότι θα τους βοηθήσει».

Μπουγάς: Συμφωνήθηκε ότι δεν θίγεται ο ρόλος των συμβολαιογράφων, αντίθετα ενισχύεται

«Το υπουργείου Δικαιοσύνης όλο αυτό το χρονικό διάστημα παρακολουθούσε και συνεργαζόταν με το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης και προσωπικά με τον υφυπουργό συνεργαστήκαμε πολλές φορές έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως οι προωθούμενες από το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης ρυθμίσεις δεν θίγουν επουδενί την δημοσιότητα, την ασφάλεια των συναλλαγών τις οποίες καταρτίζουν οι συμβολαιογράφοι και ότι οι συμβολαιογράφοι θα εξακολουθήσουν να έχουν τον αποκλειστικό ρόλο στην αποτύπωση της βούλησης των συμβαλλομένων» δήλωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπουγάς.

«Αυτό σήμερα συμφωνήθηκε ήρθησαν οι αμφιβολίες και οι αμφισβητήσεις που ενδεχομένως υπήρξαν, συμφωνήθηκε ότι δεν θίγεται ο ρόλος των συμβολαιογράφων και αντίθετα ενισχύεται και η ασφάλεια και η δημοσιότητα και προσθέτουμε πλέον και την ταχύτητα στις συναλλαγές που και εδώ ο ρόλος των συμβολαιογράφων θα είναι βασικός και πρωταρχικός» συμπλήρωσε.

Κυρανακης: Συμφωνούμε ότι τα συμβόλαια θα υποβάλλονται ως ψηφιακά αντίγραφα στο Κτηματολόγιο σε αναγνώσιμη μορφή

«Ευχαριστούμε καταρχάς τον υπουργό Δικαιοσύνης τον κ.Φλωρίδη για τη φιλοξενία και το ρόλο που έπαιξε την σημερινή μας συνάντηση. Θεωρούμε ότι υπάρχει πλέον ταύτιση απόψεων και συμφωνία ως προς αυτονόητες αλλαγές οι οποίες πρέπει να συμβούν για να φτάσουμε σε γρήγορη διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων στο Κτηματολόγιο και έτσι να φέρουμε ασφάλεια δικαίου σε αγοραστές οι οποίοι δίνουν τα χρήματα τους για ένα και σήμερα είναι στην κυριολεξία στον αέρα. Άρα λοιπόν Συμβολαιογράφοι, υπουργείο Δικαιοσύνης και υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σήμερα συμφωνούμε στα εξής: συμφωνούμε ότι τα συμβόλαια θα υποβάλλονται ως ψηφιακά αντίγραφα στο Κτηματολόγιο σε αναγνώσιμη μορφή ώστε να μπορεί να υπάρχει επιτάχυνση και καλύτερη διαχείριση ψηφιακών εγγράφων, συνοδευόμενα από μία ψηφιακή περίληψη η οποία θα διευκολύνει πολύ τις συναλλαγές» τόνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης. 

«Συμφωνήσαμε ότι θα απαγορευτούν πλέον οι χειρόγραφες παραπομπές και θα σαρωμένα έγγραφα τα οποία δυσκολεύουν τη διαδικασία, συμφωνήσαμε ότι θα αντλούν τα βασικά στοιχεία των συμβαλλομένων από τις βάσεις δεδομένων του gov.gr. Συμφωνήσαμε ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα παράσχει δωρεάν διεπαφές το λεγόμενο API σε ήδη υπάρχοντα λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούν οι συμβολαιογράφοι πώς να συντάξουν τα δικά τους συμβόλαια και συμφωνήσαμε ότι οποιαδήποτε νέα ψηφιακή πλατφόρμα για σύνταξη συμβολαίων θα είναι στον αποκλειστικό έλεγχο των συμβολαιογράφων, των δικών τους συλλόγων διότι εκείνοι είναι που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συντάσσουν τα συμβόλαια, τα οποία εμείς ως υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ούτε θέλουμε ούτε έχουμε αρμοδιότητα να επέμβουμε» πρόσθεσε.

«Θεωρούμε ότι από κοινού θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη να διευκολύνουμε τη ζωή του και οι πολύμηνες καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία στις ουρές με τη δια ζώσης εξυπηρέτηση επιτέλους με την κοινή μας προσπάθεια θα τελειώσουν» συμπλήρωσε δε.

Ρούσκας: Eίναι μία νέα αρχή και για το κτηματολόγιο και για την ηλεκτρονική εποχή του συμβολαίου

«Λύση και στο ζήτημα του κτηματολογίου σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας όπως έγινε και με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Είμαστε σύμφωνοι με αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα μετά την πρωτοβουλία του υπουργού Δικαιοσύνης, του υφυπουργού Δικαιοσύνης και του υφυπουργού του κυρίου Κυρανάκη. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τα συλλογικά μας όργανα και σήμερα είναι μία νέα αρχή και για το κτηματολόγιο και για την ηλεκτρονική εποχή του συμβολαίου που επισημαίνω ότι θα είναι στην αρμοδιότητα της ελληνικής συμβολαιογραφίας» τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Συμβολαιογράφων Ελλάδας Γιώργος Ρούσκας.

Πηγή:protothema.gr

Post Visitors:68

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings