Support healthy liver concept design banner .

η ευεργετική δράση του ελαιολάδου σε ηπατικές ασθένειες οφείλεται στην ικανότητά του να αναστέλλει τον PAF

Ο όρος “νόσοι του ήπατος – ηπατοπάθειες” αναφέρεται σε ασθένειες ή διαταραχές που επηρεάζουν το ήπαρ, που είναι υπεύθυνο για πολλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των τοξικών ουσιών, της αποθήκευσης ενέργειας και της συμμετοχής στη διαδικασία της μετατροπής των θρεπτικών συστατικών σε ενέργεια. Οι ηπατοπάθειες μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, όπως από ιούς (π.χ. οι ιοί της ηπατίτιδας), από κατανάλωση αλκοόλης, από δημιουργία λιπώδους ήπατος, από αυτοάνοσα νοσήματα, από γενετικές διαταραχές και από άλλους παράγοντες. Οι ηπατοπάθειες μπορεί να είναι χρόνιες και να οδηγούν σε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, όπως η κίρρωση του ήπατος ή ο καρκίνος του ήπατος. Η αντιμετώπιση των ηπατοπαθειών εξαρτάται από την αιτία και τον τύπο της πάθησης, και μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτική θεραπεία, αλλαγές στον τρόπο ζωής, διατροφικές αλλαγές ή – σε ορισμένες περιπτώσεις – χειρουργική επέμβαση.

Η μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD), που αποτελεί ένα αναδυόμενο ζήτημα δημόσιας υγείας, δεν είναι μόνο μια κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας που σχετίζεται με το ήπαρ παγκοσμίως, αλλά επίσης ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη άλλων μη μεταδοτικών ασθενειών. Δεν έχει οριστεί ειδική θεραπεία για τη NAFLD και οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν μια προσέγγιση που βασίζεται σε αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως και τήρηση της Μεσογειακής δίαιτας.

Στόχος της μελέτης που έγινε από Εθνικό Ινστιτούτο Γαστρεντερολογίας (Castellana Grotte, Ιταλία), την Τοπική Μονάδα Υγείας (Barletta, Ιταλία) και το Ιταλικό Ίδρυμα Ήπατος, (Trieste, Ιταλία) ήταν να αξιολογήσουν την επίδραση ενός μεσαίου-υψηλού επιπέδου κατανάλωσης ελαιολάδου στη θνησιμότητα σε μια ομάδα με καλή τήρηση της Μεσογειακής δίαιτας. Συνολικά μελετήθηκαν 2754 εθελοντές που είχαν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο τροφίμων σε μελέτη σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες για μια πολυκεντρική Ιταλική μελέτη για τη χολολιθίαση ( με το όνομα MICOL).

Η κατανάλωση έξτρα παρθένου ελαιολάδου (EVOO) κατηγοριοποιήθηκε σε τέσσερα επίπεδα (μικρότερο από 20 g/ημέρα, 21–30 g/ημέρα, 31–40 g/ημέρα, μεγαλύτερο από 40 g/ημέρα). Με ένα ευέλικτο παραμετρικό μοντέλο επιβίωσης εκτίμησαν τη θνησιμότητα με βάση το επίπεδο κατανάλωσης EVOO προσαρμοσμένο και για την επίδραση από ορισμένες μεταβλητές που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο των εθελοντών. Επίσης έγινε ανάλυση σε εθελοντές με και χωρίς NAFLD για να αξιολογηθούν οι επιδράσεις του ελαιολάδου στην ευπαθή ομάδα, δηλαδή με NAFLD.

Η εν λόγω μελέτη έδειξε μια στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση στη θνησιμότητα για ολόκληρο το δείγμα των εθελοντών όταν ελήφθη υπόψη η κατανάλωση EVOO, τόσο ως μεταβλητή για όλους τους εθελοντές, όσο και όταν ελήφθη υπόψη ανά κατηγορία με ή χωρίς NAFLD. Η προστατευτική επίδραση του EVOO ήταν ισχυρότερη στην περίπτωση με NAFLD, ειδικά για τα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης EVOO. Δηλαδή η μελέτη έδειξε μια προστατευτική επίδραση της κατανάλωσης EVOO έναντι όλων των αιτιών θνησιμότητας. Παρά την υψηλότερη θερμιδική πρόσληψη, η προστατευτική επίδραση ήταν μεγαλύτερη για κατανάλωση άνω των 40 g/ημέρα τόσο στο σύνολο των εθελοντών όσο και υποκατηγορίες με και χωρίς NAFLD.

Αναλυτικά η μελέτη διερεύνησε την επίδραση του EVOO στη θνησιμότητα στις υπο-ομάδες με και χωρίς NAFLD και έδειξε ότι το EVOO είναι σε θέση να μειώσει τη συσσώρευση ηπατικού λίπους ανεξάρτητα από τις μεταβολικές οδούς, πιθανώς μέσω αυξημένης οξείδωσης λιπαρών οξέων. Εκτός από τη χαμηλότερη οξείδωση της LDL, υπάρχει η υποψία ότι ο κύριος μηχανισμός που διέπει τις ευεργετικές επιδράσεις του ελαιολάδου στο NAFLD περιλαμβάνει τη μείωση της ενεργοποίησης του παράγοντα NF-κΒ (που συμμετέχει στην ρύθμιση γονιδίων και έχει σημαντικό ρόλο στην ανοσολογία, τη φλεγμονή και άλλες βιολογικές διεργασίες) και ακόμα τη βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το EVOO έχει προστατευτική δράση τόσο σε μέτριες δόσεις (31–40 g/ημέρα) όσο και σε υψηλές δόσεις (μεγαλύτερες από 40 g/ημέρα) σε σύγκριση με την ομάδα χαμηλότερης πρόσληψης (μικρότερη από 20 g/ημέρα). Επίδραση που παρατηρήθηκε σε ολόκληρο τον πληθυσμό αλλά και στην υπο-ομάδα NAFLD.

Έδειξαν ακόμα ότι κατανάλωση EVOO μεγαλύτερη από 40 g/ημέρα παράγει προστατευτική δράση έναντι πολλών χρόνιων εκφυλιστικών ασθενειών, γεγονός που έχει επιπτώσεις στη μείωση της συνολικής θνησιμότητας.

Αυτό το αποτέλεσμα συμβαίνει παρά την υψηλή πρόσληψη θερμίδων λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφών πλούσιων σε λιπαρά όπως το ελαιόλαδο, αν και η σημασία του περιορισμού των θερμίδων είναι γνωστή για τις θετικές επιπτώσεις του στη μακροζωία.

Επίσης τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προστασία παρατηρείται κυρίως σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και η επίδραση είναι ακόμη ισχυρότερη σε ηλικιωμένους ενήλικες και σε άτομα που επηρεάζονται από NAFLD.

Επομένως, τα αποτελέσματά της μελέτης υποστηρίζουν τη συμβουλή λήψης τουλάχιστον 40 g/ημέρα υψηλής ποιότητας EVOO σε μια ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή, όπως η Μεσογειακή δίαιτα, στον υγιή πληθυσμό και στον πληθυσμό που επηρεάζεται από NAFLD, ελλείψει πιθανών αντενδείξεων για την υγεία.

Συμπερασματικά, η μελέτη επιβεβαιώνει ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι μια τροφή που σχετίζεται με τη μακροζωία και η Μεσογειακή δίαιτα είναι ένας σημαντικός πυλώνας της προληπτικής ιατρικής. Το EVOO  (πέρα από την προστατευτική του επίδραση στην περίπτωση με NAFLD) ως η κύρια πηγή λίπους σε αυτό το διατροφικό πρότυπο, σχετίζεται με οφέλη για την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα το καρδιαγγειακό σύστημα, κατά της παχυσαρκίας, του διαβήτη και των σχετικών μεταβολικών διαταραχών.

Και το άρθρο καταλήγει με την φράση: «Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την επιβεβαίωση των μεταβολικών προστατευτικών επιδράσεων του EVOO και των συστατικών του και για τη διερεύνηση συγκεκριμένων βιολογικών οδών».

Ξεκινώντας από την τελευταία αυτή φράση θα προσπαθήσω, με βάσει τα υπάρχοντα δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά άρθρα, να παραθέσω τα σχετικά δεδομένα για την ευεργετική δράση του EVOO αποκλειστικά και μόνο στην NAFLD, τα οποία συνεισφέρουν στην «διερεύνηση των συγκεκριμένων βιολογικών οδών». Οι επιστημονικές αυτές δημοσιεύσεις προέρχονται από το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Υπάρχουν δημοσιεύσεις που αποδεικνύουν την εμπλοκή του ισχυρότερου λιποειδικού παράγοντα που προκαλεί φλεγμονή, του PAF (Platelet-Activating Factor) [1] σε ασθένειες του ήπατος [2-4]. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι η αναστολή του PAF αναστέλλει την πρόκληση της ηπατική νόσο αλλά και δρα ευεργετικά στην αναγέννηση του ήπατος [5-11]. Και για να κλείσει ο κύκλος των συλλογισμών πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν δημοσιεύσεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη αναστολέων του PAF στο EVOO [12,13]. Όλα αυτά τα δεδομένα οδηγούν στον συλλογισμό ότι η ευεργετική δράση του ελαιολάδου σε ηπατικές ασθένειες οφείλεται στην ικανότητά του να αναστέλλει τον PAF. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι η μελέτη των Ιταλών επιστημόνων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ευεργετικές επιδράσεις του ελαιολάδου στο NAFLD περιλαμβάνει τη μείωση της ενεργοποίησης του παράγοντα NF-κΒ και ακόμα τη βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, αφού είναι γνωστό [1] ότι τόσο η ενεργοποίηση του παράγοντα NF-κΒ  προκαλείται από τον PAF, όσο και το ότι ο PAF εμπλέκεται στην αντίσταση στην ινσουλίνη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1)Forty Years Since the Structural Elucidation of Platelet-Activating Factor (PAF): Historical, Current, and Future Research Perspectives. Molecules 2019, 24, 4414; doi:10.3390/molecules24234414- Ronan Lordan, Alexandros Tsoupras, Ioannis Zabetakis and Constantinos A. Demopoulos

2) Platelet-Activating Factor (PAF) involvement in acetaminophen-induced liver toxicity and regeneration. Archives of Toxicology (2005) 79,466-74.- Grypioti AD, Theocharis SE, Papadimas GK,Demopoulos CA, Papadopoulou-Daifoti Z, Basayiannis AC and Mykoniatis MG.

3) Determination of the level of Platelet-Activating Factor (PAF) during liver regeneration after paracetamol-induced liver injury. 39st Annual Meeting of the European Association for the study of the liver (EASL). 14-18 April, 2004, Berlin, Germany- A.D.Grypioti, G.K.Papadimas, S.E.Theocharis, A.C.Basagiannis,  C.A.Demopoulos, Z.Papadopoulou-Daifoti  and M.G.Mykoniatis

4) Association of PAF and its metabolic enzymes with GGT and the Fatty Liver Index in healthy volunteers. Current Vascular Pharmacology (2021) 19(6). DOI: 10.2174/1570161119666210628125239- Detopoulou, T. Nomikos, E. Fragopoulou, S. Antonopoulou.

5) Effect of Platelet-Activating Factor (PAF) receptor antagonist (BN52021) on acetaminophen-induced acute liver injury and regeneration in rats. Liver Int. (2006) 26, 97-105- A.D. Grypioti, S.E.Theocharis, C.A. Demopoulos, Z.Papadopoulou-Daifoti, A.C.Basayiannis and M.G.Mykoniatis

6)Recombinant platelet activating factor-acetylhydrolase attenuates paracetamol-induced liver oxidative stress, injury, and regeneration. Digestive Diseases and Sciences (2007) 52, 192-9- A.D.Grypioti, M. Mykoniatis, C.A.Demopoulos,and G.Kostopanagiotou

7)Platelet Activating Factor (PAF) antagonism with ginkgolide B protects the liver against acute injury. Importance of controlling the receptor of PAF. Digestive Diseases and Sciences (2008) 53, 1054–62- A.D.Grypioti,G.Kostopanagiotou,C.A.Demopoulos,A.Roussos, and M.Mykoniatis

8)Acetaminophen-induced liver injury and oxidative stress: protective effect of propofol.
Eur J Anaesthesiol. (2009)  26,548-53. doi: 10.1097/EJA.0b013e32831c8a01.-
Kostopanagiotou GG1, Grypioti AD, Matsota P, Mykoniatis MG, Demopoulos CA, Papadopoulou-Daifoti Z,and Pandazi A

9)The effect of Platelet-Activating Factor antagonist (BN52021) on acute experimental liver injury after paracetamol intoxication. 40st Annual Meeting of the European Association for the study of the liver (EASL). 13-17 April, 2005, Paris,France (Abstracts in : J Hetatol Suppl. 2, 42, 2005)- A.D.Grypioti, G.K.Papadimas, S.E.Theocharis, A.C.Basagiannis, C.A.Demopoulos, Z.Papadopoulou-Daifoti and M.G.Mykoniatis

10)Effects of recombinant Platelet Activating Factor acetylhydrolase on acetaminophen-induced experimental cell proliferation in rats. 43dr Congr. of the European Scocieties of Toxicology(Eurotox 2006).6th Congr of Toxicology in Developing Countries (6 CTDC Congress).- A.D.Grypioti, E.Fragopoulou, C.A.Demopoulos and M. Mykoniatis.

11)Platelet-Activating Factor inactivator enhances liver’s recovery from paracetamol (acetaminophen) intoxication. 41st Annual Meeting of the European Association for the study of the liver (EASL). 26-30 April, 2006, Vienna, Austria.- A.D.Grypioti, G.Kostopanagiotou, G.K.Papadimas, C.A.Demopoulos and M.G.Mykoniatis.

12)Antithrombotic lipid minor constituents from vegetable oils. Comparison between olive oils and others. J. Agric. Food Chem., (2002) 50, 1150- H.C.Karantonis, S.Antonopoulou and C.A.Demopoulos

13)Bioactive polar lipids in olive oil, pomace, and waste byproducts. J. Food Biochem.( 2008)  32, 443–459- H.C. Karantonis, N.Tsantila, G.Stamatakis, M.Samiotaki, G.Panayotou, S.Antonopoulou, and C.A.Demopoulos.

 Άρθρο: Effect of Intake of Extra Virgin Olive Oil on Mortality in a South Italian Cohort with and without NAFLD. Nutrients 2023, 15, 4593. https://doi.org/ 10.3390/nu15214593. Bonfiglio, C.; Cuccaro, F.; Campanella, A.; Rosso, N.; Tatoli, R.; Giannelli, G.; Donghia, R.

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος, Ομοτ. Καθηγητής Βιοχημείας & Χημείας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε).

olivenews.gr

Post Visitors:78

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings