Οι γαιοσκώληκες, οι γνωστοί στο λαό ως «σκουληκαντέρες», που αυλακώνουν ασταμάτητα κι ακούραστα το έδαφος, αρχίζουν να σπανίζουν. Δεν είναι πια συχνό το φαινόμενο των μακρών επιφανειακών ορυγμάτων μετά από βροχή. Ούτε εύκολο να τους συναντήσει κανείς με το πρώτο σκάψιμο του κήπου του. Λίγο η εντατική μηχανική κατεργασία του εδάφους, λίγο η έλλειψη οργανικής ουσίας μα πιο πολύ τα χρησιμοποιούμενα στο έδαφος συνθετικά φυτοφάρμακα αποδεκατίζουν χρόνο με το χρόνο τους ζωικούς αυτούς οργανισμούς. Χάνονται τώρα που η επιστήμη αρχίζει με την έρευνά της να αποκαλύπτει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στο οικοσύστημα. Τώρα που γίνονται αντικείμενο βαθιάς μελέτης σε όλο τον κόσμο. 

Στην Ελλάδα, από όσα μπορεί να γνωρίζει ο αρθρογράφος δεν έχουν γίνει ιδιαίτερες μελέτες για τους γαιοσκώληκες. Δεν υπάρχει καμιά συστηματική καταγραφή των ειδών και της ποσοτικής τους παρουσίας. Η αναπτυσσόμενη οικολογική γεωργία φέρνει στο προσκήνιο τον ξεχασμένο βιολογικό τους ρόλο.

Κι όμως αυτοί οι αγνοημένοι από την επιστήμη ολιγοχαίτες, θεωρούνται τα καλύτερα μέσα προστασίας των εδαφών από τη διάβρωση, θεραπείας της κόπωσης, βελτίωσης της δομής και της γονιμότητας των καλλιεργούμενων εδαφών και κομποστοποίησης των οργανικών γεωργικών και αστικών στερεών αποβλήτων και λάσπης των βιολογικών καθαρισμών.

Γνωριμία με τους γαιοσκώληκες

Η εδαφοπανίδα ή πεδοπανίδα αποτελεί το 60-80% σε πληθυσμό και βιομάζα των ζωικών οργανισμών του πλανήτη. Ανάμεσα στους εταίρους της εδαφοπανίδας η τάξη των ολιγοχαίτων μπορεί κάτω από ευνοϊκές συνθήκες να καλύψει το 60-70% της ζωικής βιομάζας. Μπορεί δηλαδή να φτάσει στους 0,1-0,3 τόνους σε βάρος στο στρέμμα. Η τάξη αυτή περιλαμβάνει τις υποτάξεις Opisthopora, Plesiopora, Prosopora και Prosotheca. Είναι μία τάξη που μελετήθηκε πολύ λίγο από τους ειδικούς επιστήμονες.

Οι γαιοσκώληκες ανήκουν στην υποτάξη των Opisthopora και ειδικότερα στην υποδιαίρεση των Diplotesticula. Χαρακτηρίζονται από μαλακό σώμα αποτελούμενο από επιμέρους τμήματα γνωστά ως μεταμέρη. Ο αριθμός των μεταμερών κυμαίνεται από 80-450. Σε ορισμένα είδη ξεπερνά τα 600. Κατά κανόνα το μήκος τους είναι πάνω από 20 mm. Μπορεί όμως σε ορισμένα είδη να ξεπεράσει και τα 3 m. Δεν έχουν μάτια, ούτε ευδιάκριτο κεφάλι. Τα πρώτα μεταμέρη με μεγαλύτερο αριθμό κυττάρων χρησιμεύουν για τη μηχανική διείσδυση του γαιοσκώληκα στο έδαφος. Ζουν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και το είδος από 2 μήνες μέχρι και δέκα χρόνια. Είναι ερμαφρόδιτοι οργανισμοί. 

Ο γαιοσκώληκας Allolobophora chlorotica

Οι ενήλικες γαιοσκώληκες δημιουργούν ειδικά κουκούλια μέσα στα οποία περικλείεται ένα και σε ορισμένα είδη 8-16 αυγά. Τα κουκούλια αντέχουν πολύ στις αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες. Στην Αγγλία βρέθηκαν απείραχτα κουκούλια από την εποχή του χαλκού. Η σεξουαλική τους ωριμότητα αποκτάται μέσα σε 2-12 μήνες ανάλογα με το είδος, τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.

Ο γαιοσκώληκας Megascolides australis

Οι γαιοσκώληκες, με βάση τα χαρακτηριστικά προσαρμογής και ανάπτυξης στο περιβάλλον που ζουν, χωρίζονται σε τρεις μεγάλες οικολογικές κατηγορίες:

• στους επίγειους, που ζουν στην επιφάνεια του εδάφους. Οι γαιοσκώληκες της κατηγορίας αυτής αποικοδομούν κυρίως την οργανική ουσία. Καταστρέφονται εύκολα από το δυνατό ήλιο, την ξηρασία και αποδεκατίζονται συχνά από διάφορα αρπακτικά σκουληκοφάγα πουλιά. Διαφεύγουν τους κινδύνους αυτούς με τη μεγάλη αναπαραγωγική τους ικανότητα και την ευκολία δημιουργίας ανθεκτικών κουκουλιών.

• Στους ενδόγειους, που διατρέφονται με χώμα διανοίγοντας ένα ευρύ δίκτυο σχεδόν οριζόντιων στοών. Ανθίστανται στις αντίξοες καιρικές συνθήκες με σταμάτημα της δραστηριότητάς τους. 

• Στους ανεσικούς, που είναι και οι πιο χοντροί. Διανοίγουν σχεδόν κατακόρυφες στοές πηγαίνοντας μέχρι και 2 μέτρα σε βάθος. Για να περάσουν τις αντίξοες συνθήκες εισέρχονται σε δίμηνη διάπαυση αρχίζοντας από τον Ιούνιο.

Ακολουθήστε τη fb σελίδα του Αγροτών Ανάγνωσμα ΕΔΩ

Εξυπακούεται πως ένα και το αυτό είδος ανάλογα με τα οικολογικά του χαρακτηριστικά μπορεί να ανήκει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες.

Οι γαιοσκώληκες σε όλη τους τη ζωή καταπίνουν μεγάλες ποσότητες χώματος και οργανικής ουσίας, τις οποίες στη συνέχεια αποβάλλουν με τη μορφή εκτεταμένων σωρών μέσα ή στην επιφάνεια του εδάφους κάνοντας έτσι γνωστή την παρουσία τους. Υπολογίζεται ότι κάθε γαιοσκώληκας μπορεί να καταπιεί και να εκκενώσει 300 g εδάφους και οργανικής ουσίας το χρόνο. Αυτό με μια πυκνότητα 100-250 γαιοσκώληκες στο τετραγωνικό μέτρο μεταφράζεται σε 30-75 τόνους στο στρέμμα, που με ευνοϊκές συνθήκες μπορεί να φτάσει και στους 100. Με το ρυθμό αυτό δραστηριότητας είναι σίγουρο πως ένα μεγάλο μέρος του εδάφους του πλανήτη έχει ήδη περάσει πολλές φορές από το πεπτικό σύστημα των γαιοσκωλήκων.

Οι γαιοσκώληκες στο εδαφοοικοσύστημα

Η επίδραση των γαιοσκωλήκων στο εδαφοοικοσύστημα είναι από πολύ παλιά γνωστή. Το 1777 γίνεται για πρώτη φορά λόγος για την ευεργετική επίδρασή τους στη φυτική ανάπτυξη. Η πρώτη δημοσίευση για το ρόλο των γαιοσκωλήκων στη φυσική δομή του εδάφους θα γίνει το 1881. Έκτοτε και μέχρι σήμερα υπάρχει πληθώρα δεδομένων για την οικολογική συμπεριφορά των γαιοσκωλήκων στο έδαφος.

Είναι γνωστό πως οι γαιοσκώληκες για να ικανοποιήσουν τις φυσιολογικές τους ανάγκες και να προφυλαχθούν από τις αντίξοες συνθήκες και διάφορα αρπακτικά διανοίγουν ένα εκπληκτικό δίκτυο κάθετων και οριζόντιων στοών.

Με τη δραστηριότητά τους αυτή γίνονται οι βασικότεροι παράγοντες προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση. Το πρόβλημα της διάβρωσης των εδαφών είναι στις μέρες μας οξυμμένο και επιδεινώνει το φαινόμενο της ερημοποίησης του πλανήτη. Στις υγρές αποδασωμένες τροπικές περιοχές, στις χώρες που η εντατική γεωργία αχρηστεύει τη φυσική δομή των καλλιεργούμενων εδαφών και εκεί όπου οι πυρκαγιές αποψιλώνουν την εδαφική επιφάνεια η διάβρωση μεταφέρει προς τη θάλασσα εκατομμύρια τόνους γόνιμου χώματος. Πολλοί εναποθέτουν τις ελπίδες επίλυσης του προβλήματος αυτού στην οικολογική δραστηριότητα των γαιοσκωλήκων. 

Πράγματι, έχει διαπιστωθεί ότι οι στοές των γαιοσκωλήκων σε ένα λειμωνικό έδαφος με διάμετρο γύρω στα 4 mm και μήκος 100-800 μ. καλύπτουν ένα όγκο 1-9 l /m2 .Το δίκτυο αυτό των στοών διευκολύνει τη διείσδυση του νερού των βροχών μέσα στο έδαφος. Βιομάζα από ανεσικούς γαιοσκώληκες 100 kg/ στρέμμα εξασφαλίζει τη διείσδυση 280 mm νερού την ώρα, ποσότητα που ανταποκρίνεται στο μέσο βροχομετρικό ύψος 600-1200 mm των μεσογειακών χωρών. 

Στα πλαίσια του προγράμματος Macrofauna της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσεται σήμερα ειδική έρευνα προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης της διάβρωσης των εδαφών με την εισαγωγή σ’ αυτά γαιοσκωλήκων. Η προσπάθεια αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα καλλιεργούμενα εδάφη γιατί βελτιώνεται το πορώδες τους και διευκολύνεται η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών.

Το μίγμα του χώματος που αποβάλλεται από τους γαιοσκώληκες εναποτίθεται σε σωρούς μέσα ή στην επιφάνεια του εδάφους. Η ποσότητα που μπορεί να εναποτεθεί στην επιφάνεια του εδάφους υπολογίζεται στους 2.5 τον./ στρέμμα το χρόνο. Το ίδιο χώμα μπορεί να καταποθεί και να εκκενωθεί μέχρι και δέκα φορές. Μάλιστα οι νεαρής ηλικίας γαιοσκώληκες του Millsonia anomala περνούν το ίδιο χώμα 36 φορές από το πεπτικό τους σύστημα. 

Ο γαιοσκώληκας Millsonia anomala

Το αφοδευμένο μίγμα αποτελείται από χώμα, οργανική ουσία, αφομοιώσιμα μεταλλικά στοιχεία, βακτηριακό κόμμι, βλέννες και μυκηλιακές υφές. Είναι λεπτοκοκκώδους υφής με διάμετρο κοκκιδίων 2-10 mm. Η παρουσία του στο έδαφος βελτιώνει τη δομή του και διευκολύνει το σχηματισμό οργανικών συμπλόκων αυξάνοντας έτσι τη γονιμότητα.

Δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο στο συγκεκριμένο εδαφοοικοσύστημα ένα περιβάλλον ιδανικό για την ανάπτυξη των ωφελίμων μικροοργανισμών και των ριζών των φυτών.

Μ’ άλλα λόγια οι γαιοσκώληκες είναι οι καλύτεροι βιολογικοί καλλιεργητές του εδάφους και οι αέναοι τροφοδότες των φυτών σε αφομοιώσιμα θρεπτικά συστατικά. Μπορούν κατά συνέπεια να υποκαταστήσουν τα μηχανικά οργώματα που καταστρέφουν την υφή του εδάφους και τα συνθετικά χημικά λιπάσματα με όλες τις γνωστές παρενέργειές τους. 

Ο πλούτος του αφοδευμένου μίγματος οφείλεται επιπλέον και στην ευνοϊκή επίδραση που ασκεί στη δραστηριότητα των μικροοργανισμών. Το μίγμα που αποβάλλουν οι γαιοσκώληκες περιέχει περισσότερους μικροοργανισμούς από το φυσικό έδαφος. Ακόμα το λεπτοκοκκώδες του μίγματος αυτού διευκολύνει περισσότερο την ενζυματική και μικροβιακή δράση. 

Μελέτες έδειξαν ότι ένας τόνος βιομάζας του Nicodrillus longus longus αποδίδει 460 Kg N σε νιτρική, αμμωνιακή και ουρική μορφή. Η ποσότητα αυτή του Ν είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που συνήθως χρησιμοποιείται στη χημική λίπανση. Το άζωτο όμως αυτό απορροφάται σχεδόν εξολοκλήρου από τα φυτά, γεγονός που δεν δημιουργεί προβλήματα έκπλυσης στους υδροφόρους ορίζοντες. Ο ίδιος οργανισμός των γαιοσκωλήκων μετά το θάνατο αποτελεί μιας πρώτης τάξεως πηγή αφομοιώσιμου Ν. 

Το 60-70% της ξηράς ουσίας του σώματός τους αποτελείται από πρωτεΐνες. Περιέχουν σε σημαντική ποσότητα ορισμένα από τα απαραίτητα αμινοξέα και κυρίως τη μεθειονίνη και τη λυσίνη. Γι’ αυτό και οι γαιοσκώληκες αποτελούν περιζήτητοι τροφή για πολλά αρπακτικά πουλιά και χρησιμοποιούνται στο ψάρεμα ως ειδικό δολωμα. Το αφοδευμένο μίγμα σε σχέση με το φυσικό έδαφος περιέχει 5, 2, 2.5, 7 και 7 φορές περισσότερο νιτρικό Ν, εναλλάξιμο Ca, Mg και K και αφομοιώσιμο P αντίστοιχα. Ανάλογη αύξηση διαπιστώθηκε και σε άλλα ολιγοστοιχεία. Στη Ν. Ζηλανδία με τη βοήθεια των γαιοσκωλήκων θεραπεύτηκε τροφοπενία Mo σε εδάφη που περιείχαν το στοιχείο αυτό σε μη αφομοιώσιμη μορφή.

Τα εδάφη και ιδιαίτερα τα καλλιεργούμενα περιέχουν σήμερα πολύ λίγους γαιοσκώληκες. Αυτό πρέπει να αποδοθεί στην εντατική μηχανική καλλιέργεια, στην έλλειψη ή περίσσεια υγρασίας, στην έλλειψη οργανικής ουσίας, στην κόπωσή τους, στην όξυνση ή αλκαλικότητά τους και στη χρήση συνθετικών αγροχημικών και ιδιαίτερα φυτοφαρμάκων εδάφους. 

Από τα φυτοφάρμακα πολύ τοξικά είναι τα απολυμαντικά ευρέος φάσματος (Βρωμιούχο μεθύλιο, Di Trapex, Metam Sodium, Dazomet, κ.λπ.), τα οργανοχλωριωμένα, τα οργανοφωσφορικά και τα νηματωδοκτόνα (D.D., Διβρωμιούχο αιθυλένιο, Διχλωροπροπάνιο κ.λπ.). Τα καρβαμιδικά εντομοκτόνα και το Aldicarp προκαλούν καρκινώματα στο εξώδερμα των γαιοσκωλήκων. Τα ζιζανιοκτόνα Paraquat και Amitrol περιορίζουν τη σκαπτική ικανότητά τους. Από τα μυκητοκτόνα επικίνδυνα είναι το Benomyl, που περιορίζει τη σκαπτική ικανότητα των γαιοσκωλήκων, ο Χαλκός που μεταβάλλει την αναπαραγωγική ικανότητα και πληθυσμιακή τους σύνθεση υπέρ των ενηλίκων και ο Υδράργυρος που κατά 8-13% περιέχεται στο σώμα τους με τη μεθυλική μορφή. 

Η βελτίωση της υφής και της γονιμότητάς τους γίνεται με την εισαγωγή σ’ αυτά απευθείας εκτρεφόμενων σε ειδικούς χώρους γαιοσκωλήκων ή την προσθήκη στερεού ή υγρού μίγματος προερχομένου από ειδική εκτροφή γαιοσκωλήκων.

Γίνετε μέλος της fb ομάδας του Αγροτών Ανάγνωσμα ΕΔΩ

Για μια πετυχημένη εισαγωγή εκτρεφόμενων γαιοσκωλήκων πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι επικρατούσες εδαφικές συνθήκες (pH, υγρασία, θερμοκρασία, οργανική ουσία, κ.λπ.), η φυτική κάλυψη και το είδος του γαιοσκώληκα που θα χρησιμοποιηθεί. Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται οι ενδόγειοι και οι ανεσικοί γαιοσκώληκες. 

Η μέχρι τώρα εισαγωγή των Lumbricus terrestris και Nicodrillus caliginosus ήταν τελείως εμπειρική και γι’ αυτό τα αποτελέσματα ήταν αμφιλεγόμενα. Στα εδάφη που θα εισαχθούν οι γαιοσκώληκες δεν πρέπει να οργώνονται με βαριά μηχανήματα, να λιπαίνονται με συνθετικά λιπάσματα ή να ψεκάζονται με διάφορα παρασιτοκτόνα. Αν είναι φτωχά σε οργανική ουσία να λαμβάνεται μέριμνα προσθήκης της.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες εισαγωγής γαιοσκωλήκων στα καλλιεργούμενα εδάφη που έχουν υποστεί κόπωση ή είναι φτωχά στους οργανισμούς αυτούς. Τέτοιες προσπάθειες αναφέρονται στη Ν. Ζηλανδία, στην Αυστραλία, στις υγρές τροπικές περιοχές και σε πολλές άλλες χώρες. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά.

Στο Περού η εισαγωγή του γαιοσκώληκα Pontoskolex corethrurus σε έδαφος με καλαμπόκι αύξησε για έξι συνεχείς καλλιέργειες την παραγωγή κατά 130%.

Ανάλογα αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και στη Γιουριμάγκουα, στην Ακτή του Ελεφαντοστούν και στο Μεξικό για το καλαμπόκι και το ρύζι. Η θετική επίδραση στην παραγωγή ξεκινάει με μία πυκνότητα γαιοσκωλήκων τουλάχιστον 4 g/ στρέμμα. 

Στην Αγγλία διαπιστώθηκε ότι η παρουσία στο έδαφος του Lumbricus terrestris αυξάνει σημαντικά τη φυτομάζα του Trifolium dubium και τον αριθμό των φυματίων στις ρίζες

Η εισαγωγή του Nicodrillus caliginosus σε ένα λειμώνα στη Ν. Ζηλανδία αύξησε κατά 72% την απόδοσή του σε σανό. H απόδοση των λειμώνων στις Κάτω Χώρες αυξήθηκε κατά 10% με την εισαγωγή των Lumbricus terrestris, Lumbricus rubellus, Nicodrillus caliginosus και Allolobofora longua.

Η εισαγωγή των γαιοσκωλήκων γίνεται μόνο μία φορά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στην εκτροφή τους και ιδιαίτερα των ανεσικών και ενδόγειων που αναπαράγονται με μεγάλη δυσκολία. Ύστερα δεν είναι τόσο απλό να επιτύχει κανείς τις φυσικές συνθήκες σε μια τεχνητή εκτροφή.

Οι γαιοσκώληκες στην τροφική αλυσίδα

Οι γαιοσκώληκες λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας του σώματος τους σε πρωτεϊνες αποτελούν εξαιρετική τροφή για πολλά σπονδυλωτά (πτηνά, αγριόχοιρο, αλεπού, κ.λπ.). Το 58% της διατροφής της κουκουβάγιας ( Athene noctua ) κατά την περίοδο του φωλέματος καλύπτεται από τους γαιοσκώληκες. Στην Ελβετία οι γλάροι μπορούν να καταναλώσουν μέχρι και 4.3 g γαιοσκωλήκων το λεπτό. Το είδος Eisenia fetida εκτρέφεται σήμερα για την παραγωγή δολωμάτων στο ψάρεμα.

Υπάρχουν βακτήρια, πρωτόζωα, νηματώδεις και μύκητες που χρησιμοποιούν ως ενδιάμεσους τους γαιοσκώληκες για να προσβάλλουν άλλους οργανισμούς. Οι νηματώδεις του γένους Synganus και τα πρωτόζωα Histomonas προσβάλλουν τα πτηνά που θα καταναλώσουν γαιοσκώληκες που περιέχουν στο πεπτικό τους σύστημα τα παράσιτα αυτά.

Οι γαιοσκώληκες χαρακτηρίζονται από μεγάλη βιοσυγκέντρωση στο σώμα τους των βαρέων μετάλλων και ιδιαίτερα του μόλυβδου, του καδμίου και του υδραργύρου. Είναι εύκολο κατά συνέπεια με την τροφική αλυσίδα να περάσουν τα μέταλλα αυτά στον άνθρωπο και να προκαλέσουν τις ασθένειες μολυβδίαση, ιτάϊ ιτά και μιναμάτα αντίστοιχα.

Οι γαιοσκώληκες στην ολοκληρωμένη διαχείριση  των στερεών γεωργικών και αστικών αποβλήτων

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών γεωργικών και αστικών αποβλήτων η κομποστοποίηση των οργανικών υλικών αποτελεί σημαντικό και απαραίτητο χειρισμό. Οι γαιοσκώληκες στη φάση αυτή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πράγματι είναι ικανοί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να περάσουν μέσα από το πεπτικό τους σύστημα την οργανική ουσία των σκουπιδιών, της λάσπης των βιολογικών καθαρισμών και των διαφόρων γεωργικών αποβλήτων και να αποδώσουν λεπτόκοκκο μίγμα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και άριστο βελτιωτικό του εδάφους. Το μίγμα αυτό λόγω της αερόβιας ζύμωσης που υφίσταται προηγουμένως είναι απαλλαγμένο από φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς και τοξικές χημικές ουσίες. Επιπλέον δεν περιέχει βαριά μέταλλα, αφού αυτά βιοσυσωρεύονται στο σώμα των γαιοσκωλήκων. Η πρώτη χρήση γαιοσκωλήκων στην κομποστοποίηση της οργανικής ουσίας των σκουπιδιών έγινε το 1949.

Έκτοτε διάφορες μελέτες βοήθησαν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών και στην επιλογή των κατάλληλων ειδών γαιοσκωλήκων. Σήμερα χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό κυρίως οι επίγειοι γαιοσκώληκες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα είδη Dendrobaena veneta, Eisenia andrei, Eisenia fetida και Eudrillus eugeniae. Στη Γαλλία η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε σε βιομηχανική κλίμακα. Μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στις οποίες περιλαμβάνεται και ο γαιοσκώληκας Eisenia andrei έχουν εγκατασταθεί στην πόλη Voulte της Ardeche και στην Deauville. Το κόστος του συστήματος αυτού είναι το μισό εκείνου της ολικής καύσης των σκουπιδιών. Το σύστημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που περιλαμβάνει και τους γαιοσκώληκες επεκτείνεται σήμερα και στην Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία και Καναδά.

Γράφει 

Δρ. Βαγγέλης Α. Μπούρμπος

γεωπόνος ερευνητής, Φυτοπαθολόγος – Οικοτοξικολόγος

Πηγή – biomastores.gr

Post Visitors:125

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings