Η δράση, τα έργα και οι πρωτοβουλίες για την λειτουργία του Δήμου

Με τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων της χώρας να διεξάγονται την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και οι επαναληπτικές, σε όποιους δήμους απαιτηθεί, την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, οι απερχόμενοι Δήμαρχοι καλούνται να καταθέσουν το έργο τους για την προηγούμενη θητεία τους. Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος κατέθεσε τον Απολογισμό της Δημοτικής Αρχής της οποίας άρχεται, με όλες τις δράσεις.

Στη συνέχεια η επιστολή του κ, Θεόφιλου Μιχαλάτου που αποτελεί και εισαγωγή του εγγράφου του απολογισμού σε μορφή PDF από όπου μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Η κατάθεση του Απολογισμού Δράσης, Έργων & Πρωτοβουλιών της κάθε Δημοτικής Αρχής δεν είναι μόνο Νομοθετική Υποχρέωση αλλά και πεποίθηση μας ότι πρέπει να αποτυπώσουμε τις πράξεις μας με ακρίβεια, χωρίς υπερβολή, με στοιχεία και αντικειμενικότητα ώστε ο Πολίτης να μπορεί να κρίνει και προπάντων να συγκρίνει.

Οι ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες των ετών 2020 και 2021 δεν μας επέτρεψαν , όπως στοχεύαμε, στην υποβολή Απολογισμών σε ετήσια Βάση. Έτσι στο κείμενο που ακολουθεί συμπεριλαμβάνονται οι δράσεις και τα αποτελέσματα λειτουργίας του χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει μέχρι σήμερα από την ημέρα που η παρούσα δημοτική αρχή ανέλαβε τα καθήκοντά της.

Οφειλόμενες Διευκρινήσεις:

•Όλη αυτήν περίοδο, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας ως νέα δημοτική αρχή την 1η Σεπτεμβρίου 2019, επιλέξαμε να μην αναλωθούμε στην αναφορά καταστάσεων, δεδομένων και κυρίως προβλημάτων που βρήκαμε αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του δήμου. Αλλά να δώσουμε έμφαση και να εξαντλούμε τις δυνάμεις μας στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών ταυτόχρονα με το Σχεδιασμό μας για το μέλλον και την προοπτική της πόλης και του δήμου μας.

•Λόγω της διάσπασης του ενιαίου Δήμου Κεφαλονιάς, ο Δήμος Αργοστολίου ανέλαβε την υποχρέωση αφενός να θεωρείται ως .νόμιμος. εκπρόσωπος του ενιαίου Δήμου για όλες τις εκκρεμούσες υποχρεώσεις του και αφετέρου να φέρει εις πέρας την ολοκλήρωση και στην πράξη εφαρμογή της .διάσπασης.. Υπόθεση δύσκολη, απαιτούμενες ενέργειες πρωτόγνωρες και με προβλήματα που προέκυψαν από νομοθετικά κενά.

Παράλληλα είχαμε χρέος και υποχρέωση να οργανώσουμε το νέο Δήμο και να προσαρμοστούμε στα δύσκολα νέα δεδομένα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την πρώτη ημέρα οι ενέργειές μας και η δράση μας στοχεύει τόσο στη διεκπεραίωση των νομοθετικών απαιτήσεων που προβλέπονται για τη διάσπαση του ενιαίου Δήμου όσο και στην οργάνωση του νέου Δήμου, αλλά δεν παραβλέπουμε ούτε λεπτό την εφαρμογή του Προγράμματος που είχαμε υποσχεθεί και δεσμευθεί στους συμπολίτες μας να υλοποιήσουμε.

Δεν υπήρξε πηγή χρηματοδότησης ή Πρόγραμμα για ευκαιρία ένταξης έργων που ο Δήμος Αργοστολίου άφησε ανεκμετάλλευτο και δεν υπέβαλλε έγκαιρα είτε απαιτούμενες μελέτες είτε σχετική πρόταση. Γι’ αυτό σήμερα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η σωρεία χρηματοδοτήσεων, η ένταξη τόσων έργων και η υλοποίηση του προγράμματος που υποσχεθήκαμε – παρά τις ελλείψεις και ατέλειες – κατατάσσει το Δήμο Αργοστολίου σε έναν από τους πλέον παραγωγικούς και αποτελεσματικούς Δήμους της χώρας. Στην προσπάθεια αυτή και στο θετικό αποτέλεσμα θα είναι σημαντική παράλειψη αν δεν αναφέρουμε τη Συμβολή και Συνδρομή της Πολιτείας, των Κυβερνητικών Στελεχών προεξέχοντος του Βουλευτή του Νομού μας.

Συνθήκες – Δεδομένα Δράσης και Λειτουργίας:

Διαβάζοντας τον Απολογισμό μας ο αναγνώστης πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του και ανάλογα να αποτιμήσει τις Ειδικές και Απρόβλεπτες συνθήκες που κλήθηκε η νέα Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει.

Ειδικότερα:

•Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η Νέα Δημοτική Αρχή κλήθηκε να αντιμετωπίσει το δύσκολο έργο του .διαχωρισμού. του Δήμου Κεφαλονιάς που έγινε βιαστικά και πρόχειρα με ό,τι συνέπειες αυτό επέφερε, όπως η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού και η διαχείριση των προβλημάτων ανασυγκρότησης του νέου Δήμου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

•Αρχές του 2020 εμφανίζεται η Πανδημία του covid-19, ο Δήμος μας καλείται να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει – σε άμεση συνεργασία με την πολιτεία- την πρωτοφανή για όλη την ανθρωπότητα Πανδημία.

•Λίγους μήνες αργότερα ο Δήμος μας και γενικότερα το νησί μας επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, την ονομασθείσα ΙΑΝΟΣ: Οφείλαμε αφενός να ανταποκριθούμε τις πρώτες ώρες στην

αντιμετώπιση άμεσων και επιτακτικών ζημιών που προκάλεσε ο ΙΑΝΟΣ αφετέρου να υποβάλλουμε σε χρόνο άμεσο σχετικά στοιχεία ζημιών και προτάσεων στην πολιτεία ζητώντας την αρωγή της, η οποία πράγματι υπήρξε άμεση και καταλυτική. Με τις χρηματοδοτήσεις που έχουν διατεθεί αντιμετωπίζονται προβλήματα σε βασικές υποδομές όπως σε δημοτικά κτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και σε υποδομές οδοποιίας, ύδρευσης, ρεμάτων κ.α. Ειδικότερα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις υποστήριξης των υποδομών με την ενίσχυση και τον εξοπλισμό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

•Ένα χρόνο αργότερα τον Οκτώβριο του 2021 νέο καιρικό φαινόμενο πλήττει και πάλι την περιοχή μας με την κακοκαιρία ΜΠΑΛΛΟΣ. Και σε αυτήν την περίπτωση ανταποκρίθηκε η Πολιτική Προστασία του Δήμου μας – με όσα μέσα και προσωπικό διέθετε- με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό.

Η αναφορά και επισήμανση των ανωτέρω δεν αποσκοπεί σε προσπάθεια διάχυσης της δικής μας Ευθύνης και Αποτελεσματικότητας αλλά αντίθετα φέρνοντας στη μνήμη τις ιδιάζουσες συνθήκες λειτουργίας καθώς και τα δεδομένα προτρέπουμε τον καλόπιστο κριτή μας να αξιολογήσει το έργο μας με γνώση των δεδομένων και των πραγματικών συνθηκών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τέλος, ένα επιπλέον σημαντικότατο στοιχείο που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη είναι ότι με την κατάτμηση του Δήμου Κεφαλονιάς οι υπηρεσίες μας σε όλα τα επίπεδα απονευρώνονται και το προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών και υποχρεώσεων. Παραδείγματα, α) Στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας μεταφέρονται στους άλλους δήμους του νησιού, παρά ταύτα οι εναπομείναντες υπάλληλοι με αυταπάρνηση εκτελούν με τρόπο υποδειγματικό όλη την ευαίσθητη και σημαντική διαδικασία διαχωρισμού του δήμου, β) Στελέχη της Πολιτικής Προστασίας αλλά και εργατοτεχνικό προσωπικό επίσης διαμοιράζονται, εντούτοις η

υπηρεσία ανταποκρίνεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι συμπολίτες μας είδαν την παρουσία του δήμου και την αποτελεσματικότητά του, γ) Στον νεοσύστατο Δήμο ουσιαστικά δεν υφίσταται η βασική υπηρεσία Προγραμματισμού και δ) Όλες οι επιμέρους υπηρεσιακές δομές χαρακτηρίζονται από σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, έμπειρα στελέχη έχουν αποχωρήσει, είτε εντασσόμενα στους άλλους Δήμους του νησιού, είτε συνταξιοδοτούνται. Αξίζει να επισημανθεί ότι 35 και πλέον υπάλληλοι μόνιμοι έχουν αποχωρήσει μέχρι σήμερα λόγω συνταξιοδότησης.

Για την αντιμετώπιση της ζοφερής αυτής κατάστασης αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία και διαθέτουμε στις νευραλγικές μας υπηρεσίες μετακλητούς υπαλλήλους (Ειδικούς συνεργάτες, Συμβούλους) οι οποίοι συνεπικουρούν τις υπηρεσιακές δομές. Εκ του αποτελέσματος η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να στέρησε στον Δήμαρχο την (απαραίτητη) οργάνωση επιτελικού γραφείου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αλλά απεδείχθη ότι η ενίσχυση των υπηρεσιακών δομών ήταν πλέον επιτακτική και αναγκαία. Σε χρόνο απίστευτα γρήγορο και τηρώντας όλες τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις ο δήμος μας επέδειξε μοναδική ετοιμότητα τόσο στην εκπόνηση μελετών όσο και στην υποβολή προτάσεων προς την πολιτεία καθώς και προς όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κλείνοντας το εισαγωγικό αυτό σημείωμα οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η προεκλογική μας υπόσχεση και ο στόχος για την άμεση αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των συμπολιτών μας αλλά και η δυνατότητα διαβούλευσης και συμμετοχής στη δράση μας δεν στερήθηκε του ενδιαφέροντος μας και των πράξεών μας.

Δημιουργήσαμε νέα υπηρεσία υποβολής και αντιμετώπισης προβλημάτων με τρόπο διάφανο και προπάντων αποτελεσματικό. Η υπηρεσία e-argostoli δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες αλλά και στις υπηρεσίες μας να λειτουργούν απρόσκοπτα και κυρίως διάφανα. Η Ηλεκτρονική Αναβάθμιση και η Ψηφιοποίηση των δράσεων και της λειτουργίας του Δήμου Αργοστολίου ήταν υπόσχεση που από την πρώτη στιγμή έλαβε σάρκα και οστά.

Ας δούμε λοιπόν ανά ενότητα και παραθέτοντας στοιχεία, τα δεδομένα της δράσης μας σε δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες και ας συγκρίνουμε το έργο και τα αποτελέσματα της τρέχουσας τετραετίας ακόμα και με το σύνολο των έργων που επιτελέστηκε τα προηγούμενα εννέα χρόνια.

Ο Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτος

Μερικές ενδεικτικές φωτογραφίες που περιέχονται στον Απολογισμό με τις δράσεις της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής.

Post Visitors:85

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings